Čo je Scientológia

Čo je Scientológia

Vyvinutá L. Ronom Hubbardom, Scientológia je religiózna filozofia, ktorá ponúka presnú cestu vedúcu k úplnému a istému pochopeniu vlastnej duchovnej podstaty a svojho vzťahu k sebe samému, rodine, skupinám, ľudstvu, všetkým formám života, hmotnému vesmíru, duchovnému vesmíru a najvyššej bytosti.

Scientológia sa zaoberá duchom – nie telom alebo mysľou – a verí, že človek je omnoho viac než len produktom svojho prostredia či génov.

Scientológia zahŕňa súbor vedomostí, ktoré vychádzajú z určitých základných právd. Najdôležitejšie z nich sú:

Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

Jeho skúsenosti presahujú súčasný život.

Jeho schopnosti sú neobmedzené, hoci si ich v súčasnosti nemusí byť vedomý.

Scientológia ďalej tvrdí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná záchrana závisí od seba samého, svojich blížnych a od dosiahnutia bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je dogmatická relígia, v ktorej je človek vyzvaný, aby akceptoval niečo výlučne na viere. Naopak, človek sám zistí, že princípy Scientológie sú pravdivé používaním jej princípov a pozorovaním alebo prežívaním výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je skutočné duchovné osvietenie a sloboda.

Definícia Scientológie

Slovo Scientológia, vytvorené L. Ron Hubbardom, pochádza z latinského slova scio, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova logos, čo znamená „štúdium“. Scientológia teda predstavuje štúdium múdrosti či znalosti.

Scientológia používaná trénovaným aj netrénovaným človekom dokáže zlepšiť:

  • zdravie,
  • inteligenciu,
  • schopnosti,
  • správanie,
  • zručnosti
  • a výzor ľudí.

 

 

Zakladateľ Scientológie

L. Ron Hubbard bol americký filozof, humanista a spisovateľ. Za svoj neoceniteľný humanitárny prínos pre ľudstvo získal stovky ocenení a uznaní. Svojej filozofii dal meno Scientológia (z lat. scio a gréckeho logos), štúdium múdrosti alebo tiež znalosť o tom, ako vedieť.

Prvý princíp Scientológie

„Možno vás učili, že myseľ, duša a život sú príliš zložité na to, aby ste sa v nich vyznali. Toto je prvý princíp Scientológie: Mysli, duši a životu sa dá porozumieť.“ – L. Ron Hubbard

Viac na www. scientologia.sk